Poruchovka.cz

Internetový systém hlášení poruch na veřejném osvětlení

Přihlásit do systému

Správci systému

Systém Poruchovka.cz umožňuje distribuovanou správu poruch na veřejném osvětlení.


Dodavatelé servisních služeb v oblasti veřejného osvětlení mohou po dohodě s firmou Jiří HOFMEISTER využívat funcionalit této on-line služby pro správu a sledování stavu poruch v podlehléhajících obcích.


Servisní střediska na základě smlouvy získají administrátoské přístupy pro přístup do rozhraní pro správu svých obcí, jim podléhajících ohlášek poruch a souvisejících uživatelských účtů. Tento správce je pak systémem upozorňován v případě nových ohlášek a změn stavu oprav poruch na veřejném osvětlení.


Proč využívat služeb pro správce?
  • Máte k dispozici vždy aktualní a centralizované informace o stavu oprav nahlášených poruch na veřejném osvětlení!
  • Vaše obce získají přístup ke svým ohláškám a dalším doplňujícím informacím k jednotlivým opravám.
  • Můžete nabídnout svým zákazníkům vyšší informační hodnotu doplněním zápisů z oprav o fotografie a dokumenty ke stažení.
Poruchovka.cz - Úprava poruchy
Poruchovka.cz - přehled poruch
Poruchovka.cz - přehled obcí

Pokud máte zájem o získání správcovského účtu v systému Poruchovka.cz, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktních informací uvedených na stránce kontakt.